Vårt samfunnsbidrag


Publisert: 15.09.2023

Vi er stolte av å være en del av restaurantnæringen i Porsgrunn!

Nasjonalt bidrar reiselivet med 4,4 milliarder kroner i skatteinntekter til kommunene. Det er mer enn både prosessindustrien (3,5 milliarder) og sjømatnæringen (1,6 milliarder), viser rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv. Ansatte i restaurant- og reiselivsbransjen skatter i hovedsak til bedriftens hjemkommune, og vi anser oss derfor som kommunens beste venn. Jonas B. Gundersen Porsgrunn skal gå foran som et godt eksempel og være en motvekt til det dårlige inntrykket mange har av restaurantbransjen. Vi kjøper ikke varer uten kvittering/faktura. Vi betaler gladelig våre varer med 25% moms og skatter, og vi betaler det det koster for få dette lovlig i Norge. Alle ansatte har tarifflønn, og vi bestreber å være den foretrukne arbeidsgiveren. Vi er stolte av vårt  økonomiske samfunnsbidrag!

Porsgrunn er en attraktiv bokommune.

En av de  viktigste oppgavene for Porsgrunn kommune  er å tiltrekke seg unge familier i arbeid. En befolkning som bidrar med skatt, er den viktigste kilden til kommunens inntekter. Det er allerede brukt store summer på markedsføring av Porsgrunn og Grenland som attraktiv bokommune blant annet gjennom etablering av attraktive byrom og tilskudd til Porsgrunn Min By og Visit Telemark. Vi tror at restauranter, kultur og reiselivet er avgjørende for å skape bolyst, og vår restaurant skaper sosiale arenaer som kan bidra til at folk vil bli boende. Vi tror et seriøst og bærekraftig restaurant og kulturliv kan bidra til å tiltrekke seg kvalifisert og attraktiv arbeidskraft også til andre næringer.
Før flyttet folk dit det lå en stor industribedrift, nå flytter folk dit de vil bo – til steder med jobbmuligheter og gode aktivitetstilbud for hele familien. Attraktive bedrifter flytter etter. Porsgrunn har begge deler: Industri og restaurantliv ⭐️⭐️⭐️

En viktig ungdoms- og integreringsnæring

I reiseliv er hver tredje ansatt under 24 år, og 41 prosent har utenlandsk bakgrunn. Det viser at reiselivet er en stor ungdoms- og integreringsnæring. Når vi samtidig vet at halvparten av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere, blir det tydelig at dette er viktige grupper å sysselsette. Vårt bidrag er  samarbeid med NAV og Ringer i Vannet for å finne kandidater som kan få arbeidstrening, praksisplass eller ordinære stillinger hos oss. I tillegg samarbeider vi tett med Opplæringskontoret for Salg og Service & Restaurant og Matfag, samt skolene som tilbyr utdanning til kokk og servitør. Elever trenger lærlingplasser og utplassering for å fullføre utdanningen, og vi ønsker å bidra til rekruttering til våre fag.